Tryckta böcker för unga är alltjämt populära och praktiskt sett vettiga att använda när det gäller att på ett roligt sätt lära sig grunderna om it. Det som är gemensamt för de titlar vi valt ur är att de hjälper barn att bli kreatörer och producenter när det gäller it, inte endast konsumenter. Och faktiskt finns det många funktioner och principer som är grunden för vår digitala vardag som vi vuxna kan behöva lite stöd med att förklara på enkla sätt.

Så funkar internet

Nygårds

Karin Nygårds är känd från för tv-programmet i Barnkanalen, ”Programmera mera”, och även it-kurserna för flickor, Geek Girl Mini. I boken förklaras utförligt hur nätet hänger ihop med uppkoppling, nätverk och apparater. De många illustrationerna är gjorda av Johanna Kristiansson från Kamratposten, vilket lättar upp informationsflödet väsentligt. Till sin hjälp med fakta har Nygårds kallat in tvättäkta internet-experter som Patrik ”Paf” Fältström.

Bygg ditt eget dataspel!

Jonasson

Till vardags jobbar Måns Jonasson på Internetstiftelsen och är en av dem som drivit upp den så kallade Barnhack-rörelsen som håller kurser i spelprogrammering för ungar. Han och hans fru Heather bloggar även här på Techtoys. Scratch är ett enkelt kodspråk som används i Barnhack-kurser. I boken lär sig barn göra egna datorspel med beprövade exempel och det finns även uppföljare, ”Koda bus och dataspel!”.

Lär dig koda

Wainewright

Den brittiske författaren Max Wainewright utvecklar vid sidan av skrivandet läromedelsprogram för barn. En liten tecknad figur kallad Ada (efter världens första programmerare Ada Lovelace, 1815-1852) guidar läsaren genom boken. Även här är Scratch inkörsporten till egna datorspel och enkla program, men innehållet går även vidare till klurigare saker som att koda i Python.

Datorer och kodning

Dickins

Här har vi något så ovanligt som en flikbok om hur programmering och datorer egentligen fungerar. Barnboksförfattaren Rosie Dickins har skrivit böcker för unga om konst, litteratur och vetenskap, men även sagoböcker för de minsta. Innehållet vänder sig här till yngsta förmågorna och lämpar sig även väl som högläsningsbok i och med att boken inte innehåller kodexempel och övningar utan är fokuserat på att bygga grundläggande kunskaper.

Hjälp ditt barn med programmering

Vordeman

I Storbritannien är Carol Vordeman en känd programledare i tv. Men hon har även engagerat sig i att öka förståelsen och vikten av matematikundervisning. Som ett led i det har den här boken kommit till. Via pedagogiska steg-för-steg-övningar vänder sig boken till föräldrar och vuxna i barns närhet som vill lära ungarna grunderna i programmering. Detta även om de vuxna inte kan koda själva.

Tips! Kolla även in böckerna på svenska om seriehjälten och programmeraren Curly Bracket.