Idag är förståelse för hur den digitala världen är uppbyggd i allt högre grad en viktig förutsättning för att delta i samhället. I UR:s nya programserie får nioåringar olika roliga utmaningar som ger övning i tankesättet bakom programmering. Det kan till exempel handla om att programmera en robot, hitta buggen i koden och att känna igen mönster.

– Många förväntar sig kanske att ett programmeringsprogram ska handla om datorer och kod, men vi har valt att fokusera på allt tankearbete som krävs för att kunna programmera, säger Karin Nygårds, som är programledare.

Programmera mera
Foto: Foto: Saga Berlin/URKarin Nygårds är lärare till yrket och en förgrundsfigur i drivandet av vikten av digital kunskap i skolan.

”Programmera mera” har som ambition att väcka nyfikenhet, kreativitet, samarbetslust och förmåga att omsätta idéer till handling. Programmen är utformade så att barn runt nioårsåldern och pedagoger, föräldrar eller andra vuxna, kan lära sig tillsammans. Inga förkunskaper krävs. Satsningen ska synliggöra hur programmering fungerar för att fler ska våga pröva själva. Idén bygger på att utmana sina kunskaper, att samarbeta och våga prova. Tv-serien har premiär 13 oktober kl. 19.25 i Barnkanalen.