Med sina 314 000 anställda är Amazon.com en av de största e-handelskoncernerna i världen. För en kort tid sedan presenterade företaget en ny avdelning, riktad till föräldrar och barn. Stem Club är en prenumeration som kostar cirka 189 kr i månaden. Amazon skickar sedan en teknikleksak eller produkt inom kategorin lekande lärande en gång i månaden till abonnenten.

Stem Club

Ordet Stem i Stem Club är en förkortning som uttyds Science, Technology, Engineering, och Math. Förkortningen används genomgående i engelskspråkiga länder för att sammanfatta allt från pedagogiska teknikläromedel till läroleksaker. Amazon Stem Club har delat in abonnemangen i tre ålderskategorier 3-4 år, 5-7 år samt 8-13 år.

Enligt Amazon ger prenumerationstjänsten väsentliga rabatter mot att köpa produkterna direkt från sajten. Mottagandet har varit högst blandat när vi ögnar igenom de konsumentkommenterar som finns på Stem Clubs egen sida. Allt från ren besvikelse till högsta betyg. De produkter som vi sett hittills har handlat om experimentsatser av olika slag. Så vitt vi kan bedöma är prenumerationerna även tillgängliga i Sverige. Mer om Stem Club hittar du här.