För många kan programlogik verka komplicerat. Tvärtom, menar företaget Primotoys, det är rena barnleken. Genom att kombinera så kallat lekande lärande med Lego och busenkel programmering har Cubetto utvecklats. Huvudfiguren med samma namn är en tålig trälåda med hjul och andra mekanismer. Genom att placera klossar i mönster kan barnet få virkesroboten, eller vad vi ska kalla hen, att utföra manövrar och ta sig genom en bana, till exempel.

Cubetto

Leklösningen är för treåringar och uppåt. Det finns även påbyggnadsdelar med sagor, äventyr och lite klurigare utmaningar för de lite större barnen. Givetvis kan du som privatperson skaffa Cubetto, men konceptet har hittills haft störst genomslag inom förskoleverksamhet.

Enligt företaget används Cubetto av över 20 000 pedagoger inom förskola och lågstadier i 90 länder. Med det sagt är den här typen av programmeringslek fiffig för att även du som vuxen tar till dig tänket medan du leker med ungarna. Cubetto är även godkänd för Montessori-pedagogik och kostar cirka 2 125 kronor i Sverige. Läs mer på Primotoys webbplats. Se en video om Cubetto här: