Det började som en webbplats och utvecklades sedermera till en app för iOS och Android. Nomp har således några år på nacken, men det talar inte till tjänstens nackdel. Men det återkommer vi till, först en överblick av innehållet i Nomp. Att öva upp mattekunskaperna med Nomp är gratis för ungar (och vuxna som behöver öka sina färdigheter).

Det som, enligt oss, är intressantast med Nomp är möjligheterna som kommer med att kunna dela ut uppgifter och uppdrag samt följa upp dessa. Detta är en tilläggstjänst och därför har vi testat premium-tjänsten som på nompska kallas plus.

Nomp

Nomp innehåller över 800 olika matteuppifter som i sin tur innehåller olika taluppställningar, räknesätt och så vidare. Här finner du även sådant som är knutet till specifika årskurser, som att lära sig klockan, viktenheter och liknande. Tjänsten är uppdelad på tre spår: barn, förälder och lärare. När vi använt Nomp har vi kikat på innehållet från ett skolperspektiv, men testat det från en förälders synvinkel.

Samlingarna med övningar är systematiskt uppbyggda och det fungerar lika bra att använda det för att träna på matematikmoment som barnet behöver öva på och även släppa iväg en unge som har lätt för matten in på svårare uppgifter än hen har i sin mattebok från skolan. Med andra ord kan hen kliva upp en årskurs eller två om det ger barnet välbefinnande utmaningar.

Dela ut uppgifter

Nomp

För dig som är vuxen så gäller det att registrera dig i appen eller på webben och sedan gör du samma sak med barnet. Då kan barnet söka och lägga till dig som mentor eller så lägger du till hen som elev. Det gäller att ha koll åt båda hållen och godkänna varandra innan matteleken kan börja.

Därefter går du in och skapar uppgifter och anger vilken belöning barnet ska få när hen gjort klart uppgiften samt när det hela ska vara färdigt. När en unge använder Nomp och löser uppgifter så får hen en virtuell valuta, så kallade Nompix. Dessa används för att låsa upp mer innehåll och hen får även medaljer vid slutfört värv.

Tydliga kategorier

Nomp

Vi plussar på att uppgifterna är tydligt grupperade efter årskurs, räknesätt, et cetera. Det gör det smidigt att skräddarsy matteträningen efter barnets behov och/eller önskemål. I vår unga testpanel så ser de yngsta det Nomp mer som ett spel i och med att själva övningarna går att göra på tid, slå sina egna personliga rekord, samt att samlande av Nompix är så likt vanligt app- och datorspelande.

Barn i låg- och mellanstadiet verkar på det stora hela tycka det är mycket roligare med den här varianten av matteräkning än pappersversionerna, även om det givetvis rör sig om exakt samma sorts problemlösning.

Virtuella vinster

Nomp

De lite äldre unga personerna fäster inte samma vikt vid virtuella valutor och dito vinster, men högstadiematematiken sätter å andra sidan rätt stora krav på koncentration och målmedvetenhet. Ett visst mått av allvar infinner sig, med andra ord.

Tonårsbarnen är dock överrens om att de hellre gör uppgifterna digitalt än på traditionellt vis, med penna och papper. I appen och på webben finns utmärkta visualiseringar av hur matteträningen fortskrider över tid per individ.

Sammanfattning och betyg

Vi har haft både nytta och nöje av Nomp under en period, men om det sedan är värt 29 kr i månaden (licens för fem barn) beror på behovet eller om ungarna är matteintresserade. För tydlighetens skull finns Nomp som skol-licens med en annan prisbild.

Har du barn som älskar matte, eller ständigt ligger lite efter, kan det verkligen vara värt att testa appen. Det råder hursomhelst ingen tvekan om att det är så här alla barn kommer att göra matteövningar i sinom tid. Det är som författaren William Gibson sagt: Framtiden är redan här. Den är bara ojämnt distribuerad.

plus

Roligare att räkna digitalt och lära sig nytt.
Finns för flera plattformar.
Hyggligt prisvärt.

minus

En viss inlärningskurva för föräldrarna. 
Gränssnittet kan behöva utvecklas en smula.


Betyg 9 av 10Betyg 9 av 10