Inför Safer Internet Day den sjunde februari har Norton by Symantec tagit fram Norton Cyber Security Insights Report, en undersökning av 21 000 konsumenter världen över varav 1 000 svenskar. Av den framgår att mer än hälften (58 procent) av de svenska föräldrarna anser att det är mer sannolikt att deras barn mobbas på nätet än på skolan eller lekplatsen.

Nästan hälften oroar sig för att deras barn ska mobbas eller trakasseras (46 procent) eller luras av en främling (43 procent) och mer än tre av fyra svenska föräldrar tror att barn idag är mer utsatta för faror på nätet än för fem år sedan (78 procent).

Utöver nätmobbning oroar sig föräldrarna mest över att barnen:
• Laddar ner skadliga program eller appar (40 procent)
• Avslöjar för mycket personlig information för främlingar (47 procent)
• Säger eller gör något på nätet som gör hela familjen sårbar (63 procent)
• Lägger ut något som kan hämma dem i framtiden när det gäller jobb- eller studiemöjligheter (27 procent).

Men trots denna oro tillåter två av fem föräldrar internetåtkomst innan barnet är sex år gammalt. Och även om de flesta föräldrar vidtar proaktiva åtgärder för att barnen ska vara säkra på nätet, som att begränsa åtkomsten till vissa webbplatser och appar (24 procent) eller endast tillåta internetåtkomst under föräldrarnas tillsyn (21 procent), så gör mer än en av fyra (27 procent) ingenting. 20 procent av alla tyska föräldrar och 17 procent av alla franska föräldrar förbjuder internetåtkomsten, jämfört med nio procent av svenska och sju procent av brittiska föräldrar.

Norton/Symantec har producerat en guide till hur en kan handskas med nätmobbningsproblematik, inklusive bra tips på resurser och organisationer som informerar och motverkar mobbning på nätet. Den kan du läsa här.