År 2014 presenterade Apple Swift, företagets nya programmeringsspråk. Målet var att göra ge programmerare ett kraftfullt men samtidigt enkelt verktyg. Med Swift Playgrounds sätter sig Apple vid katedern för att lära barn (och vuxna, för all del) grunderna i Swift.

I de två grundläggande modulerna, Learn to Code 1 och Learn to Code 2 är upplägget bekant: Spelaren/eleven styr en figur, den här gången Byte, i en värld och löser uppdrag efter uppdrag. Och givetvis styrs Byte inte genom att peka på skärmen dit Byte ska gå, utan med Swift-kommandon. Allt börjar dessutom med liknelsen mellan ett kakrecept och programkod.

Apple Swift
Apple gör samma liknelse som många andra: Att skriva programkod är som att skriva ett recept.

Först ut är två kommandon. moveForward() och collectGem() löser utmaning ett i fyra steg. Sen lägger funktionerna successivt till fler kommandon samtidigt som grundläggande programmeringsmetoder introduceras.

Pedagogiska förklaringar av nya begrepp

Och det gör de på ett snyggt och begripligt sätt. Funktioner, till exempel, där en sekvens kommandon som ofta behövs kombineras på ett sätt så att de går att återanvända.

Kan vara svårt att ta till sig, men Apples trestegsraket fungerar så här:

Först en teoretisk förklaring av vad en funktion är, med hjälp av en liknelse med att knyta skor. För, som Apple visar, det handlar i själva verket en serie med handgrepp som kombinerats i funktionen “knyt skon”.

Apple Swift
Funktioner introducerar Apple genom att göra en liknelse med skosnören.

I lektionen som följer ska Byte svänga till höger, trots att det bara finns ett för vänstersväng. Lösningen är givetvis att använda turnLeft() tre gånger.
Och slutligen, i tredje steget, är uppgiften givetvis att skapa funktionen turnRight() genom att stapla tre turnLeft() på varandra.

Skriv egen kod – eller välj från listan

Skärmen i Swift Playgrounds är delad i tre delar. Halva skärmen visar världen där Byte rör sig, en fjärdedel uppgiften och där under ett utrymme för programkoden.

Apple Swift
Uppgiften och programkoden till vänster, Byte i sin värld till höger.

Koden kan matas in med tangentbordet, eller så väljer man kommandon från en lista som växer i takt med att lektionerna klaras av. Eftersom det är riktig Swift-kod som gäller går en majoritet av uppgifterna att lösa på många olika sätt, men det ställs också krav på att paranteser och hakparanteser sitter där de ska. Om inte visar en röd prick var i koden det har blivit fel.

Apple Swift
Iif-satser får en liknelse med en trafikstockning och hur föraren då kan välja en annan väg.

En sak som skiljer Swift Playgrounds från många andra programmeringsspel är att det inte är ett krav att lösa uppgifterna i tur och ordning. Har man förstått principerna för loopar går det att hoppa över några av de kommande lektionerna och direkt vidare till if-satser. Vilket inte innebär att lopparna är glömda.

Hela tiden introduceras nya saker, men det som redan klarats av repeteras också. Vid sidan av de två lektionspaketen finns halvfärdiga spel och appar som man kan testa att ändra och bygga ut. Här har Apple lovat att det ska komma mer.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

Produkttyp: App
Tillverkare: Apple
Format: iOS/iPad
Ålder: 9 och uppåt
Pris: Gratis